Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Ett effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU Diarienummer: Ju2024/01139

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Justitiedepartementet har remitterat promemorian Ett effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 september 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...