Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Skärmar och sociala medier i fokus när nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik möttes i Stockholm

Publicerad

Skärmtidens påverkan på barn och ungas hälsa stod på agendan när ministrar från hela Norden möttes i Stockholm den 17 april. Socialminister Jakob Forssmed var värd för mötet, som var del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ministerrådet diskuterade också hur det nordiska samarbetet mot antimikrobiell resistens kan stärkas.

Ladda ner:

  • Gruppbild på de nordiska ministrarna.

    På mötet den 17 april deltog ministrar hälso- och socialministrar från Finland, Danmark, Norge, Island, Färöarna och Åland, samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare och sekretariat.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Jakob Forssmed intervjuas. En mobilskärm är i förgrunden.-

    Socialminister Jakob Forssmed var värd för mötet, som var del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

    Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

– Skärmtiden stjäl fokus från annat som är avgörande för barns utveckling och hälsa, som att röra på sig, att läsa, sova och att umgås med andra. Vi behöver diskutera konsekvenserna av detta och vilket ansvar de stora sociala mediebolagen har för den utbredda ohälsan. Gemensamt kan vi i Norden skapa ett större tryck på företagen att agera, än vad vi kan var och en på egen hand, säger socialminister Jakob Forssmed.

En majoritet av barn och unga i Sverige spenderar idag mer än 3 timmar om dagen framför en skärm, i vissa grupper upp emot 5–6 timmar. Ministrarna diskuterade hur överdriven skärmanvändning påverkar hälsa och välmående men också vilka gemensamma initiativ som finns på den nordiska arenan.

De nordiska ministrarna ser med stor oro på de negativa effekter som ökad skärmanvändning och digitala medier kan bidra till och som kan försämra barns och ungas hälsa och välbefinnande. De vill tillsammans öka pressen på de stora sociala medieföretagen för att dessa ska ta ett större ansvar och vidta åtgärder för att minska de negativa effekterna av en extensiv skärmtid. På mötet deltog också Sissela Nutley, forskare vid Karolinska institutet, som gästtalare.

Temadiskussion om antimikrobiell resistens

Ministrarna diskuterade också hur det nordiska samarbetet om antimikrobiell resistens, AMR, kan stärkas. Det handlar bland annat om att säkra en bättre och mer hållbar tillgång till antibiotika. Samtalet leddes av Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens.

Sverige vill under sitt ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet fördjupa samarbetet mellan länderna för att vi ska få en bättre och mer hållbar tillgång till antibiotika. Under året vill Sverige också uppdatera och anta den tvärsektoriella deklaration om AMR som antogs av ministerrådet år 2015.

De nordiska regeringarnas samarbete på social- och hälsoområdet leds av Ministerrådet för social- och hälsopolitik, som möts minst en gång om året

På mötet den 17 april deltog ministrar hälso- och socialministrar från Finland, Danmark, Norge, Island, Färöarna och Åland, samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare och sekretariat.

Processen att ta fram nytt samarbetsprogram i full gång

Samarbetsprogrammet för social- och hälsopolitik beskriver de politiska prioriteringarna och målsättningarna som rådet ska arbeta med. Under mötet den 17 april diskuterade ministrarna det kommande samarbetsprogrammet för 2025–2030. Utformandet av ett nytt samarbetsprogram involverar också Nordiska rådet, civilsamhället och andra relevanta aktörer, och utgår från uppdraget Nordiska ministerrådet har att bidra till att förverkliga visionen om att till år 2030 göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Nordiska ministerrådets samtliga ministerråd arbetar för uppnåendet av visionen genom de tre strategiska prioriteringarna: Ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Laddar...