Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

– Regeringen har höga ambitioner gällande den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården. Min förväntan är att rådet kommer att underlätta samarbete över organisatoriska gränser och vara en viktig del i arbetet med att införa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen vill förbättra kvaliteten i vården och patientsäkerheten genom att säkerställa att rätt information om patienten finns tillgänglig i varje vårdsituation liksom att på sikt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare genom till exempel automatisk överföring mellan system. Målet är att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional, och för tandvård oavsett huvudman. Regeringen har därför en målsättning om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar.

Arbetet med att skapa och införa en gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården i hela landet är brett och komplext. Syftet med detta råd är att det ska finnas ett forum för berörda aktörer kan mötas och diskutera frågor om infrastrukturen och införandet. Deltagarna kommer att ha ett antal möten per år i rådet.

På rådets första möte den 8 april presenterade socialminister Jakob Forssmed regeringens pågående satsningar på digital infrastruktur, bland annat E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag om att ta fram förslag till färdplan för genomförandet, samt utredningen med Uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Tomas Werngren som är nationell samordnare för frågan berättade också om sitt uppdrag, vilket är bland annat att bistå regeringen i det pågående arbetet genom att informera om regeringens arbete med en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och att genom en nära dialog med berörda aktörer förbereda för införandet av denna infrastruktur.

Deltagare i rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården

 • Jakob Forssmed, socialminister
 • Petra Noreback, statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
 • Natasa Ristic Davidson, statssekreterare hos civilminister Erik Slottner
 • Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
 • Aida Hadzialic, ordförande i regionstyrelsen, Stockholm
 • Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
 • Johannes Hörnberg, ordförande Nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer (SLIT)
 • Marie Morell, ordförande i regionstyrelsen, Östergötland
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör E-hälsomyndigheten
 • Peter Olofsson, ordförande i regionstyrelsen, Västerbotten
 • Mikaela Waltersson, ordförande i regionstyrelsen, Halland
 • Tomas Werngren, nationell samordnare för en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården
Laddar...