Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel ska bekämpas på bred front i alla delar av samhället. Åtgärdsprogrammet 2024–2026 omfattar 132 åtgärder. Sveriges åtaganden enligt Istanbulkonventionen och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är vägledande för regeringens arbete på området.

Aktuellt

  • Åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel som kommer att gälla 2024–2026. Åtgärdsprogrammet innehåller en stor mängd satsningar och åtgärder som görs på bred front på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet stärks också inom fyra särskilt prioriterade utvecklingsområden.

  • Fri och trygg utan våld och förtryck

    Hör jämställdhetsminister Paulina Brandberg om arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 2024–2026.

Fri och trygg utan våld och förtryck

Prioriterade utvecklingsområden

För att säkerställa ett fortsatt kraftfullt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel stärks arbetet inom fyra särskilt prioriterade utvecklingsområden som regeringen bedömer som eftersatta.

Målsättningar

Målsättningarna för åtgärdsprogrammet tar avstamp i Istanbulkonventionen, som är det mest heltäckande och utförliga internationella människorättsinstrumentet på sitt område. Vägledande för målsättningarna är också arbetet med det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och den nationella strategin.

Fri och trygg utan våld och förtryck: Regeringens åtgärdsprogram för 2024–2026

För att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel har regeringen beslutat om ett åtgärdsprogram för 2024–2026. Åtgärdsprogrammet omfattar 132 åtgärder.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor omfattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Strategin omfattar även hbtqi-personers och mäns och pojkars utsatthet för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt kvinnors och flickors utövande av detta våld.

Allt innehåll om Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 171 träffar.

Laddar...