Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhet och likabehandling i fokus under EU-möte

Publicerad

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltar tisdagen den 7 maj i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågors (EPSCO) möte i Bryssel. På agendan står diskussioner om jämställdhet och ekonomisk självständighet, kvinnors representation inom politik och näringsliv och diskussion kring likabehandling.

– Jag ser fram emot att delta i detta historiska möte – för första gången någonsin står jämställdhet och jämlikhet i fokus för ett EPSCO-möte. Det är högt prioriterade frågor för den svenska regeringen, där regeringen avsätter mer medel än någonsin. Det är viktigt att EU gör sin del av arbetet tillsammans med medlemsstaterna, säger Paulina Brandberg.

Vid mötet kommer det att hållas en riktlinjediskussion om direktivet om genomförande av principen om likabehandling (det så kallade antidiskrimineringsdirektivet). Deltagarna kommer även att diskutera slutsatser kring kvinnors ekonomiska egenmakt och ekonomiska oberoende som en väg mot substantiell jämställdhet. En riktlinjedebatt kommer också att hållas om kvinnor i det offentliga livet. 

Kommissionen kommer att ge en lägesrapport om Eurostats undersökning om våld mot kvinnor. Det belgiska ordförandeskapet och kommissionen kommer också att ge en lägesrapport om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. 

Därutöver kommer en lägesrapport om förberedelsen av en utvärdering av genomförandet av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer 2020–2025 samt en lägesrapport gällande de framsteg som gjorts i fråga om genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism att lämnas. 

 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...