Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg tar del av IVO:s förslag för bättre tillsyn och förebyggande insatser

Publicerad

Måndagen den 6 maj tar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg del av slutredovisningen av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Mellan 2021-2023 har IVO haft i uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, inbegripet våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som barn utsätts för eller bevittnar. Av tidigare genomförd tillsyn framgår att det finns brister inom flera områden och att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver utveckla sitt arbete med våldsutsatta personer och våldsutövare. 

IVO har haft i uppdrag att undersöka hur tillsynen kan vara mer förebyggande och riskbaserad samt bidra till lärande för berörda aktörer. Inom ramen för uppdraget har det även ingått att genomföra tillsynsinsatser. Den 30 april lämnade IVO in en slutredovisning av uppdraget till regeringen.

Regeringen arbetar just nu med ett nytt åtgärdsprogram för att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Det nya programmet ska gälla 2024–2026. Programmet kommer fortsättningsvis även omfatta hbtqi-personers och män och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

I anslutning till redovisningen är Paulina Brandberg tillgänglig för media. 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...