Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Publicerad

Den 17 maj är internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Alla människor ska känna sig trygga att vara den de är och älska vem de vill oavsett var i världen de befinner sig.

- Modiga förkämpar för hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter möts i land efter land av fördomar, förtryck och öppen förföljelse. Globalt finns en rättighetsfientlig agenda på frammarsch som försöker rulla tillbaka framsteg som uppnåtts. Det är oacceptabelt. Vi behöver stärka vårt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla – i Sverige, men också i resten av EU och globalt, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Sveriges internationella engagemang för hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och som en del av ordförandeskapet kommer Sverige fortsätta synliggöra och främja en nordisk röst mot det växande motståndet mot jämställdhet och hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, i olika internationella sammanhang.

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM)

I april 2023 anordnade det svenska EU-ordförandeskapet en konferens i Stockholm med deltagare från hela EU för att tillsammans identifiera och dela erfarenheter kring arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Syftet med konferensen var att visa vad som skett halvvägs in i strategiperioden för EU:s strategi för hbtqi-personers lika rättigheter, som gäller 2020–2025. Samtidigt gavs möjlighet att dela goda exempel och identifiera var det finns utrymme för förbättringar så att arbetet kan bli mer effektivt till 2025.

Även inom samarbetet i FN har Sverige en stark röst när det gäller hbtqi-frågor. På det årliga högnivåmötet Commission on the Status of Women (CSW68) i New York i mars 2024 höll Paulina Brandberg bland annat linjetalet för LGBTI Core Group, FN:s kärngrupp för hbtqi-frågor.

Linjetal för UN LGBTI Core Group framfört av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg vid högnivåmötet Commission on the Status of Women (engelska)

Den 12 december 2023 firades 75-årsjubileet av antagandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i Genève. I samband med detta gjordes ett gemensamt uttalande av utrikesminister Tobias Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell i vilket man framhöll vikten av att fortsätta stå upp för mänskliga rättigheter – inte minst i en tid då starka krafter gör sitt yttersta för att vrida tillbaka klockan när det gäller såväl jämställdhet och sexuella- och reproduktiva rättigheter som hbtqi-personers fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Uttalande: Why Human Rights Are Still Essential 

Steg framåt för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 

För att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter genomför regeringen en rad åtgärder nationellt.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen syftar till att konsolidera, komplettera och kraftsamla arbetet 2024–2027.  

Pressmeddelande: Regeringen tar fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Den 5 februari bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in till ett sakråd om den nya handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. På mötet deltog ett 10-tal representanter för civilsamhällesorganisationer som fick möjlighet att lämna förslag och komma med synpunkter inför arbetet med den kommande handlingsplanen.

Artikel: Startskott för arbetet med en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inklusive hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relation

En annan prioriterad fråga för regeringen är att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Våldet orsakar stort lidande som kan få livslånga konsekvenser. För att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så arbetar regeringen med att ta fram nytt åtgärdsprogram för perioden 2024–2026. I detta arbete ingår hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Pressmeddelande: Nu inleds arbetet med nya åtgärdsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor

I augusti 2023 gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer. Myndigheten ska också göra en analys av, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper.

Pressmeddelande: Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer ska kartläggas 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för 2024 i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av behovet av stödinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive utsatthet för så kallade omvändelseförsök mot unga hbtqi-personer. 

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Mer information:

Regeringen genomför en rad åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Här hittar du fler åtgärder:

Genväg

Arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter utgår från strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som beslutades 2014.

Laddar...