Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter SOU 2023:2

Publicerad

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken myndighet som bör utses till samordnare för digitala tjänster.

Utredningens slutbetänkande ska redovisas senast den 7 april 2023.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...