Hoppa till huvudinnehåll

Öppna data-direktivet

Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till innovationer som bygger på digital information och för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning

Just nu finns det möjlighet att hämta data genom att göra ett urval i filtret och använda webbplatsens RSS-flöden.

Det finns också möjlighet att ta del av offentliga data från regeringens arbete på riksdagens webbplats då merparten av de dokument (rättsdokument) som regeringen skickar till riksdagen finns tillgängliga via riksdagens öppna data.

Riksdagens öppna data

Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata, framtagen av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete på uppdrag av regeringen.

Openaid.se

Om Öppna data-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv om öppna data är en omarbetning av det tidigare PSI-direktivet. Öppna data-direktivet syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. Öppna data-direktivet har gett upphov till lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Laddar...