Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen besökte center mot arbetslivskriminalitet

Publicerad

Den 17 april besökte justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och migrationsminister Maria Malmer Stenergard centret mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Syftet med besöket var att få en inblick i hur arbetet mot arbetslivskriminalitet bedrivs gemensamt av myndigheterna.

Regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten. En tydlig sådan målsättning är att strypa den kriminella ekonomin. I strategin lyfts arbetslivskriminalitet som ett särskilt viktigt område i det avseendet, liksom vikten av att bättre utnyttja de administrativa verktyg som andra än brottsbekämpande myndigheter förfogar över.

Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt, omfattande och ökande samhällsproblem och en betydande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Under 2022 och 2023 etablerades sju center mot arbetslivskriminalitet i Sverige där nio myndigheter samverkar för att motverka brott i arbetslivet. Myndigheterna arbetar tillsammans för att upptäcka företag som exempelvis utnyttjar svart eller illegal arbetskraft, tar del av bidrag de inte har rätt till, inte betalar skatter eller avgifter eller utsätter människor för farlig arbetsmiljö, för att vinna konkurrensfördelar.

Vid de gemensamma kontrollerna mot arbetslivskriminalitet kan myndigheterna använda sina olika verktyg, såväl administrativa som på-plats-inspektioner, för att upptäcka oegentligheter vid företagen.

Vid besöket på centret mot arbetslivskriminalitet i Stockholm fick statsråden bland annat en genomgång av hur arbetet mot arbetslivskriminalitet bedrivs praktiskt och hur samverkan mellan myndigheterna sker i olika delar av landet.

– För att kunna stoppa den organiserade brottsligheten behöver vi strypa den kriminella ekonomin. Det är viktigt inte minst för att komma åt gängens toppskikt. Ökad myndighetssamverkan och användande av administrativa verktyg är viktigt för att öka trycket i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Arbetet mot arbetslivskriminalitet är en fortsatt prioriterad fråga för regeringen. Företag som använder fusk som en konkurrensfördel gör att seriösa företag slås ut och kan leda till att människor utsätts för människohandel och människoexploatering. Myndighetssamverkan genom de regionala centren har visat sig vara ett betydelsefullt verktyg för att komma åt denna form av brottslighet. Genom det viktiga myndighetssamarbetet på centren mot arbetslivskriminalitet och andra stora satsningar ska vi knäcka den kriminella ekonomin, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Ett grundproblem är att det finns många arbetsgivare som är beredda att anställa svart arbetskraft och utnyttja personer som är utsatta på arbetsmarknaden, ofta för ekonomisk vinning. Det är helt oacceptabelt. Den myndighetssamverkan som har etablerats på centren mot arbetlivskriminalitet är oerhört viktig för att motverka alla typer av arbetslivskriminalitet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår regeringen att 250 miljoner kronor avsätts för att strypa den kriminella ekonomin, varav 30 miljoner ska gå till att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. De regionala centren mot arbetslivskriminalitet är betydelsefulla verktyg i det arbetet.

Kontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson

Sju center mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 har sammanlagt sju regionala arbetslivskriminalitetscenter etablerats i Sverige. De finns i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. De är samlokaliserade med de regionala underrättelsecentren mot den organiserade brottsligheten i Polismyndighetens lokaler. Att bedriva arbetet gemensamt ger ett stort mervärde jämfört med om myndigheterna endast arbetar inom sina egna organisationer.

Laddar...