Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön Diarienummer: Ju2024/00843

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön, inklusive hur dessa aktörer genom bolagen tillförskansar sig offentliga medel.

Ladda ner:

Brå ska belysa likheter och skillnader mellan ett urval olika utnyttjade bolagstyper, verksamheter, brottsupplägg och systematiska regelöverträdelser. Brå ska även beskriva hur uppläggen anpassas och hur motåtgärder används för att kringgå regler och kontroller. Vidare ska Brå lämna så konkreta förslag som möjligt på hur brottsligheten kan motverkas och arbetet mot denna problematik utvecklas. I den mån det är möjligt ska Brå beskriva förslagens konsekvenser.

Brå ska inom ramen för uppdraget samråda med Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Upphandlingsmyndigheten och Åklagarmyndigheten, vilka vid behov ska bistå Brå i datainsamlingen. Brå ska vid behov även samråda med andra relevanta aktörer. Brå ska hålla sig informerade om pågående arbete på området.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 16 oktober 2025.

Laddar...