Hoppa till huvudinnehåll

Nationell strategi mot organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Våldet, hoten, rekryteringen av barn och den kriminella ekonomin innebär både en direkt och indirekt påverkan på människors trygghet och säkerhet, liksom på samhällsviktiga funktioner. Samhällets motståndskraft mot den här kriminaliteten måste förstärkas i grunden. Regeringen har därför tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet, som är den första i sitt slag. Den innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft och handlingskraft mot den organiserade brottsligheten.

Aktuellt

  • Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

    Sverige har tidigare haft nationella strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism, men ingen nationell strategi mot organiserad brottslighet. Detta trots att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner. Regeringen har därför, efter ett års arbete i samspel med myndigheter och andra centrala aktörer, beslutat om Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet.

Regeringens prioritering: Kriminalitet

Regeringen lägger nu om rättspolitiken. Målet är att öka tryggheten, att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring samt att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten.

Strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige

Regeringen har nyligen presenterat tre nya nationella strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige. Det handlar om en strategi för ett stärkt arbete mot våldsbejakande extremism och terrorism, en strategi mot organiserad brottslighet och en strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder. Här kan du läsa mer om strategierna.

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på den här sidan hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Den nationella strategins fem mål

Illustration: Regeringskansliet

Stoppa kriminella karriärer

Vid sidan av ett brett socialpreventivt arbete måste riktade insatser vidtas mot personer som är i riskzonen för att involveras i kriminalitet. I de fall kriminaliteten väl är ett faktum behöver brotten i högre grad än i dag leda till lagföring och adekvata straff och insatser genomföras för att förhindra återfall i brott.

Illustration: Regeringskansliet

Minska tillgången på illegala vapen och explosiva varor

En avgörande faktor bakom det grova och dödliga våldet är tillgången på vapen. Att minska tillgången på vapen och explosiva varor är ett viktigt led i att försvåra för de kriminella nätverken att begå grova våldsbrott.

Illustration: Regeringskansliet

Slå sönder den kriminella ekonomin

Regeringen genomför en kraftsamling för att slå sönder kriminella ekonomin. De kriminella drivs av pengar – för att stoppa den organiserade brottsligheten behöver deras finansiella resurser strypas.

Illustration: Regeringskansliet

Bygga robusthet mot otillåten och otillbörlig påverka

Otillåten och otillbörlig påverkan är ett verktyg för den organiserade brottsligheten att ta kontroll och tillskansa sig fördelar. Det måste motverkas med samhällets fulla kraft.

Illustration: Regeringskansliet

Säkerställa tillförlitliga identiteter och en effektiv informationsförsörjning

Det är viktigt att få till stånd ett system med tillförlitliga identiteter som inte ska kunna utnyttjas för olika former av missbruk och brottslighet. Myndigheter och andra relevanta aktörer måste även ha en effektiv informationsförsörjning i syfte att förebygga och utreda brott.

Innehåll om den nationella strategin mot organiserad brottslighet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 151 träffar.

Laddar...