Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av kriminella

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön. Syftet är att genom ökad kunskap stärka det pågående arbetet med att strypa den kriminella ekonomin och därigenom även stärka det brottsbekämpande arbetet.

– De kriminella använder företag för att begå brott och tjäna pengar. Vi behöver mer kunskap om hur dessa brottsupplägg ser ut för att kunna ta nästa steg i arbetet med att strypa den kriminella ekonomin. Därför har vi gett det här uppdraget till Brå, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Vi måste sätta stopp för de som använder företag för kriminella- och oseriösa syften, vilket drabbar både skötsamma företag och samhället i stort. Den kriminella ekonomin tar resurser som i stället borde gå till vård, skola och omsorg. Vi ser nu därför till att Bolagsverket får förutsättningar för att minska kriminellas möjligheter att använda bolag som brottsverktyg, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på det här sättet. Hederliga företag dras in i den organiserade brottsligheten när de utnyttjas för att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten som finansierar den kriminella ekonomin. Så ska vi inte ha det på den svenska arbetsmarknaden, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

I den nya nationella strategin mot organiserad brottslighet är ett av målen att strypa den kriminella ekonomin. Ekonomisk vinning är en av de viktigaste drivkrafterna för organiserad brottslighet.

Under den senaste tiden har flera utredningar och rapporter visat att kriminella nätverk och andra former av organiserad brottslighet systematiskt använder bolag i den kriminella verksamheten. Bland annat har Europol presenterat en uppskattning om att 80 procent av de kriminella nätverken i EU missbrukar legala finans- och bolagsstrukturer genom att både tvätta brottsvinster och genom att använda bolag som verktyg i vinstdrivande brottslighet.

Mot bakgrund av detta får Brå i uppdrag att bland annat studera likheter och skillnader mellan ett urval olika av kriminella utnyttjade bolagstyper, verksamheter, brottsupplägg och systematiska regelöverträdelser. Brå ska även beskriva hur uppläggen anpassas och hur motåtgärder används för att kringgå regler och kontroller. Dessutom ska Brå lämna förslag på hur brottsligheten kan motverkas och arbetet mot denna problematik utvecklas.

Brå ska inom ramen för uppdraget samråda med Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Upphandlingsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2025.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...