Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

Publicerad

Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem och i värsta fall utnyttjande av människor. Regeringen ökar därför anslaget till Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, inklusive det arbete som utförs av regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel anställda av socialtjänsten. Regeringen har överlämnat förslaget i vårändringsbudgeten för 2024.

- Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör fusk till en konkurrensfördel så att hederliga företag slås ut och leder till att människor utsätts för människohandel och människoexploatering. Den här kriminaliteten ska bekämpas med full styrka, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet genomför bland annat myndighetsgemensamma kontroller av företag. De regionala centren mot arbetslivskriminalitet som etablerades under 2022 och 2023 är betydelsefulla verktyg för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet behöver nu i än högre grad riktas mot hur vissa företag bidrar till finansieringen av den kriminella ekonomin, organiserad brottslighet i företagsmiljö och människoexploatering på arbetsmarknaden.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...