Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor

Publicerad

Den 11 april beslutade regeringen att remittera förslag till Lagrådet om skärpta regler gällande explosiva varor. I förslaget ingår bland annat att inrätta ett nationellt tillståndsregister för hantering av explosiva varor, viss utökad sekretess och att kriminalisera förstadier till brott mot tillståndsplikten gällande explosiva varor.

– Utvecklingen med de senaste årens många sprängdåd behöver stoppas. Allt oftare sker dessa sprängningar på offentliga platser som en del av kriminella uppgörelser. Många gånger är det legala sprängmedel som kommit i orätta händer. Vi behöver strypa kriminellas tillgång till sprängmedel och införandet av ett nationellt tillståndsregister är ett viktigt verktyg för att uppnå detta, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

I lagrådsremissen föreslår regeringen därför bland annat

  • ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor,
  • sekretess för uppgifter i registret och i ärendehanteringen för att för-hindra att explosiva varor kommer till brottslig användning och för att skydda enskilda,
  • sekretess hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för uppgifter som kan användas för tillverkning av explosiva varor, och
  • kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 juli 2024.

Presskontakt

Cornelia Norman
T.f. pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-804 34 48
e-post till Cornelia Norman

Fakta om explosiva varor:

Med explosiva varor menas
• explosiva ämnen och blandningar,
• explosiva föremål och andra ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Begreppet explosiva varor omfattar alltså en mängd olika produkter, till exempel handgranater, sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar såsom fyrverkerier.

Fakta om det nationella tillståndsregistret

Det nationella tillståndsregistret för explosiva varor:
• MSB ska föra ett register över tillstånd för explosiva varor.
• Registret ska kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, tillstånds- och tillsynsmyndigheter och vissa enskilda som själva har tillstånd, t.ex. försäljare av explosiva varor på bl.a. följande sätt:

o Polisen kommer snabbt att kunna kontrollera om tillstånd finns om sprängmedel påträffas.
o Registret kommer att möjliggöra för kommuner och myndigheter att kontrollera vilka som har tillstånd eller fått dem återkallade, vilket kan ha betydelse för tillstånds-prövningen eller vid tillsyn.
o Handlare kommer kunna kontrollera att sprängmedel lämnas ut endast till personer som har tillstånd.

• Registret ska omfattas av sekretess för att förhindra att det används för att olovligen komma åt explosiva varor.

Laddar...