Hoppa till huvudinnehåll

Ny strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism

Terrorism hotar fred och säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Hotet är i dag mer komplext än tidigare och sedan flera år tillbaka finns även en allvarlig ideologiskt motiverad brottslighet som har bidragit till det ökade hotet mot individer och svenska intressen. Regeringen har därför tagit fram en ny samlad nationell strategi mot både våldsbejakande extremism och terrorism. Strategin har en långsiktig inriktning av arbetet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – denna brottslighet måste förebyggas och bekämpas med samhällets samlade kraft.

Aktuellt

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk med 15 myndigheter som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism. Rådet bildades 2005 på Säkerhetspolisens initiativ.

Strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige

Regeringen har nyligen presenterat tre nya nationella strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige. Det handlar om en strategi för ett stärkt arbete mot våldsbejakande extremism och terrorism, en strategi mot organiserad brottslighet och en strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder. Här kan du läsa mer om strategierna.

Den nationella strategins fyra strategiska områden

Illustration: Regeringskansliet

Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism syftar till att systematiskt och kunskapsbaserat arbeta mot extremismens och terrorismens bakomliggande orsaker. Det syftar även till att förebygga att extremistmiljöerna rekryterar fler personer.

Illustration: Regeringskansliet

Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott

Det kommer alltid att finnas personer som utvecklar avsikt och förmåga att begå eller stödja terroristattentat eller andra brottsliga handlingar som har sin grund i våldsbejakande extremism. Att förhindra våldsbejakande extremism och terrorism handlar ytterst om att upptäcka de individer som kan ha utvecklat avsikt och förmåga att begå allvarliga våldsdåd eller terrorism.

Illustration: Regeringskansliet

Skydda människor och samhällets funktioner

Sårbarhet avser hur mycket och allvarligt ett system påverkas av en händelse. Graden av sårbarhet bestäms av förmågan att förutse, hantera, motstå och återhämta sig från händelsen. Arbetet för att skydda människor och samhällets funktioner kräver samverkan mellan alla berörda aktörer.

Illustration: Regeringskansliet

Hantera situationen under och efter ett attentat

Även om många insatser och åtgärder förebygger, förhindrar och skyddar samhället mot våldsbejakande extremism och terrorism måste det samtidigt finnas en beredskap för att kunna hantera en situation där ett attentat genomförs eller har genomförts.

Innehåll som relaterar till regeringens arbete mot våldsbejakande extremism och terrorism

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.

Laddar...