Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Justitiedepartementet

Möte om kommande strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism

Publicerad

I december höll justitieminister Gunnar Strömmer ett möte med representanter från flera myndigheter, forskare och kommuner för att diskutera en ny samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Regeringen har sedan tidigare aviserat att en ny strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism ska tas fram.

 • Bild på justitieminister Gunnar Strömmer med armarna i kors i möteslokal.

  Justitieminister Gunnar Strömmer i möte om kommande strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism.

  Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

 • Bild på justitieminister Gunnar Strömmer med tjänstemän från departementet i möteslokal.

  Justitieminister Gunnar Strömmer och statssekreterare Charlotte Kugelberg med tjänstemän från departementet.

  Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

 • Bild på justitieminister Gunnar Strömmer i möte med representanter från flera myndigheter, forskare och kommuner i möteslokal.

  På mötet deltog representanter från flera myndigheter, forskare och kommuner.

  Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge. Hoten från våldsbejakande extremism och terrorism har blivit alltmer komplexa och svårbekämpade. Extremistmiljöerna utnyttjar krig och väpnade konflikter för att ytterligare spä på polarisering och splittring. Rykten, falska uppgifter och desinformation bidrar också till ett ökat hot mot samhället och mot svenska intressen 

För att möta det försämrade säkerhetsläget krävs ytterligare åtgärder, inte minst i det förebyggande arbetet mot radikalisering till våldsbejakande extremism. Insatser behöver också komma från hela samhället och alla dess nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

I december höll justitieminister Gunnar Strömmer ett möte med flera myndigheter, forskare och kommuner för att diskutera en ny samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. 

Mötet var en uppföljning på den dialog som hölls i somras där ett stort antal myndigheter, kommuner och forskare fick tillfälle att bidra med sina erfarenheter och tankar i arbetet med att ta fram den nya strategin. På agendan för dagens möte stod bland annat vilka insatser som aktörerna såg som viktiga för att strategin ska få genomslag samt vilka samarbetspartners som kan vara viktiga i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism. 

– Våldsbejakande extremism och terrorism hotar medborgarnas säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Den nya strategin blir ett viktigt verktyg för att stärka Sveriges samlade insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism. Jag välkomnar därför de insikter och erfarenheter som deltagarna lyfte, och som bland annat betonade vikten av förebyggande åtgärder och nära samverkan mellan myndigheter och andra aktörer i samhället, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Laddar...