Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En ny organisation för förvaltning av EU-medel SOU 2024:22

Publicerad

En utredning har haft i uppdrag att utreda förvaltningen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen har varit att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel.

Ladda ner:

I enlighet med direktiven lämnar utredningen förslag inom två områden:

  • En organisatorisk struktur och ansvarsfördelning som möjliggör en mer ändamålsenlig, effektiv och rättssäker förvaltning av EU-medel, som samtidigt lever upp till de krav som ställs av EU.
  • Skyldigheten för berörda myndigheter att anmäla misstänkt brottslighet.

I enlighet med direktivet har utredningen också analyserat behovet av en gemensam plattform för hantering av information om EU-medel. På det området lämnar utredningen inga förslag, utan bedömer att de behov som finns kan tillgodoses av EU-gemensamma verktyg.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny organisation för förvaltning av EU-medel

    En utredning har haft i uppdrag att utreda förvaltningen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen har varit att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...