Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel Dir. 2021:109

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda hanteringen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • utifrån en kartläggning av de offentliga myndigheter och andra aktörer som förvaltar, hanterar eller granskar EU-medel, aktörernas uppdrag och ansvarsfördelning, bedöma den samlade organisationens ända­målsenlighet och effektivitet
  • lämna förslag till en organisatorisk struktur och ansvarsfördelning som möjliggör en mer ändamålsenlig, effektiv och rättssäker förvaltning av EU-medel, som samtidigt lever upp till de krav som ställs av EU
  • föreslå hur en ny förvaltning och hantering av EU-medel kan införas stegvis under EU:s innevarande programperiod 2021–2027, och vara helt genomförd inför nästa programperiod och
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny organisation för förvaltning av EU-medel

    En utredning har haft i uppdrag att utreda förvaltningen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen har varit att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...