Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet, Statsrådsberedningen

EU på hemmaplan SOU 2016:10

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om delaktighet i EU föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.

Ladda ner:

Utredningen föreslår även att regeringen tydligare ska instruera myndigheterna att skapa bättre samrådsformer och öka transparensen i sitt EU-relaterade arbete. Dessutom föreslår utredningen utbildningsinsatser för lokalpolitiker, tjänstemän, journalistlärare och yrkesverksamma journalister.

Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Delaktighet i EU

    En särskild utredare ska utreda möjligheterna att inom ramen för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • EU på hemmaplan

    Utredningen om delaktighet i EU föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.

Remiss SOU

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...