Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Regeringsprövningsutredningen Dir. 2023:69

Publicerad

Regeringen beslutade den 7 april 2022 kommittédirektiv om regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning (dir. 2022:26).

Ladda ner:

Utredningen får nu även i uppdrag att bland annat

 • analysera, överväga och om lämpligt föreslå under vilka ytterligare
  omständigheter som regeringen bör ha möjlighet att pröva frågor om
  tillstånd enligt miljöbalken,
 • analysera och föreslå ett genomförande som möjliggör införande av
  undantagen i artikel 1.3 och 2.4 i MKB-direktivet,
 • föreslå ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om
  avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om Sveriges ekonomiska
  zon,
 • utreda om regeringen bör pröva ärenden om Natura 2000-tillstånd för
  vissa verksamheter i Sveriges ekonomiska zon, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2023.

Laddar...