Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Utredningen om havsbaserad vindkraft (KN 2023:01) Dir. 2024:33

Publicerad

Regeringen beslutade den 4 maj 2023 kommittédirektiv om en ordnad prövning av havsbaserad vindkraft (dir. 2023:61). Uppdraget ska enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 28 juni 2024. Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Den särskilda utredaren får nu även i uppdrag att

  • bedöma och ta ställning till om Sverige, på sikt, bör övergå till att tillståndsgivning till havsbaserad vindkraft enbart sker genom ett
    anvisningssystem,
  • om en sådan övergång föreslås, analysera och ta ställning till om och i så fall vilka författningsändringar som behövs,
  • analysera, ta ställning till och utveckla de förslag som lämnats av Regeringsprövningsutredningen (SOU 2024:11) som avser havsbaserad vindkraft, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 november 2024.

Laddar...