Hoppa till huvudinnehåll

Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna Dir. 2024:31

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och vid behov föreslå ny eller anpassad lagstiftning för att effektiva klimatanpassningsåtgärder ska kunna genomföras.

Ladda ner:

Syftet är att bidra till ett samhälle som är bättre rustat för klimatförändringarnas effekter. Utredaren ska även identifiera möjliga finansieringsmodeller för att långsiktigt fördela kostnaderna mellan de aktörer som drar nytta av klimatanpassningsåtgärden.

Utredaren ska bl.a.

  • identifiera hinder mot att kunna planera, genomföra och förvalta effektiva klimatanpassningsåtgärder,
  • bedöma om det är motiverat och finns möjlighet att ge kommunerna ett samordningsansvar för klimatanpassningsåtgärder som berör den
    byggda miljön inom ramen för kommunens geografiska område,
  • identifiera möjliga finansieringsmodeller för åtgärder som genomförs av
    och gynnar flera aktörer utan att det innebär ökade statliga åtaganden
    eller statlig finansiering,
  • och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2025.

Laddar...