Hoppa till huvudinnehåll

Mediemyndigheten ges i uppdrag att genomföra nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet inom AI-driven desinformation

Publicerad

Regeringen har i dag den 14 mars beslutat att ge Mediemyndigheten i uppdrag att under 2024 och 2025 genomföra en bred och långsiktigt hållbar nationell satsning för att stärka befolkningens medie-och informationskunnighet (MIK). Uppdraget ska genomföras i samverkan med nätverket MIK Sverige.

Insatsen ska stärka individer som medvetna medieanvändare i en tid av snabb teknikutveckling som t.ex. artificiell intelligens (AI). Avsikten är att öka den grundläggande förmågan att förstå och källkritiskt värdera olika budskap, samtidigt som tilliten till trovärdiga avsändare kan upprätthållas. Satsningen ska därigenom bidra till samhällets motståndskraft mot bland annat desinformation och otillbörlig informationspåverkan.

Uppdraget kan ses som ett svar på Försvarsberedningens rapport Kraftsamling som bland annat efterlyser vikten av att höja kunskapsnivån om medie- och informationskunnighet, källkritik och digital kompetens hos befolkningen.

– Vi gör nu en ordentlig satsning för att höja den allmänna förståelsen för hur AI och annan ny teknik påverkar informationslandskapet. Om satsningen lyckas så kommer vi ha ett mer motståndskraftigt samhälle.  Jag ser fram emot att under de kommande två åren följa det praktiska arbete som Mediemyndigheten kommer leda, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– AI medför stora möjligheter för svensk konkurrenskraft, välfärd och offentlig förvaltning. Samtidigt som vi bejakar utvecklingen behöver vi förhålla till riskerna avseende AI-driven desinformation, exempelvis försök att påverka vår demokrati och säkerhet, säger civilminister Erik Slottner.  

Mediemyndigheten ska vid genomförandet av insatsen samverka med nätverket MIK Sverige, och senast den 30 april 2026 lämna en slutredovisning av uppdraget.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...