Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringsuppdrag att utveckla en inre marknad för digitala tjänster för en säkrare online-miljö

Publicerad

Regeringen har gett tre myndigheter i uppdrag att vara behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster, den så kallade DSA-förordningen.

DSA-förordningen ska förbättra och tydliggöra regler för hantering av innehåll och motivering av beslut. Den ska även tydliggöra hur överklagande, transparens, informationsutbyte mellan medlemsstater ska gå till samt leda till skarpare bestämmelser för regelefterlevnad för mycket stora online-plattformar och sökmotorer.

Arbetet med att skapa en säkrare och bättre online-miljö är avgörande för Sverige och för EU som helhet. Att regeringen nu ger tre myndigheter i uppdrag att genomföra DSA-förordningen är ett väsentligt steg i rätt riktning för ordning och reda på sociala plattformar online.

– Syftet är att skapa en inre marknad för digitala tjänster genom regler för så kallade förmedlingstjänster. Det handlar om sociala nätverk, e-handelsplattformar och sökmotorer, bland annat kring hur olagligt innehåll hanteras av de ansvariga, säger civilminister med ansvar för digitalisering, Erik Slottner.

Bakgrund

Uppdraget fastställer ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i fråga om tillsyn av DSA-förordningen. Det är Konsumentverket, Mediemyndigheten och Post- och telestyrelsen som fått uppdraget. Regeringen ger även Post- och telestyrelsen i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt samma förordning, vilket innebär en tät kontakt med andra medlemsstater och nära samarbete med EU-kommissionen.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...