Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Civilsamhället bjuds in till samtal om Sveriges rapport om Istanbulkonventionen

Publicerad

Den 19–20 september bjuder jämställdhetsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in civilsamhällesorganisationer till sakråd om Sveriges kommande rapportering till Europarådet om efterlevnaden av den så kallade Istanbulkonventionen – Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. I juni 2023 fattade EU:s ministerråd beslut om att EU ansluter sig till konventionen.

- Under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd i våras prioriterade regeringen att slutföra förhandlingarna om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. Jag är stolt över att det svenska ordförandeskapet ledde fram till detta viktiga beslut. Könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas med samhällets fulla kraft, säger Paulina Brandberg.

Istanbulkonventionen utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och är central i den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Staternas efterlevnad av konventionen granskas av Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence). Expertgruppen planerar att besöka Sverige i februari nästa år.

Istanbulkonventionen

Istanbulkonvention är det mest omfattande internationella fördraget med syfte att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och flickor samt våld i hemmet. Konventionen presenterades av Europarådet och öppnades för undertecknande 2011 och trädde i kraft i augusti 2014. I dagsläget har 45 stater samt EU undertecknat konventionen, och 38 stater samt EU har ratificerat konventionen.

I Istanbulkonventionen slås det fast att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Den fördömer alla former av våld mot kvinnor och beskriver våldet som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Istanbulkonventionen kräver vidare att länder som har anslutit sig ska anta lagstiftning som innebär att viss juridisk standard upprätthålls gällande exempelvis våldtäkt, sexuella övergrepp, könsstympning, hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...