Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ja till Istanbulkonventionen i EU

Publicerad

Under torsdagen fattade EU:s ministerråd beslut om att EU ska ansluta sig till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Att driva frågan i mål har varit prioriterat för Sverige under ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

– Istanbulkonventionen är den mest progressiva och omfattande konventionen om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jag är stolt över att det svenska ordförandeskapet har lett ministerrådet fram till detta viktiga beslut, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Istanbulkonventionen är den första juridiskt bindande konventionen om våld mot kvinnor i Europa. Den har satt en ny och hög internationell standard på området och innehåller bland annat bestämmelser om förebyggande av våld, skyndsam och korrekt lagföring och skyldighet att tillhandahålla skyddade boenden för brottsoffer, särskilt kvinnor och deras barn. Konventionen uttalar också att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män.

Konventionen lades fram 2011 och trädde i kraft 2014. Frågan om EU:s anslutning till konventionen har förhandlats i rådet under flera år. Processen har varit utdragen, då flera av EU:s medlemsländer har motsatt sig EU:s anslutning till konventionen. Efter att EU-domstolen under hösten 2021 presenterat ett yttrande om anslutningen har förhandlingarna kunnat slutföras.

Rådet har nu fattat beslutet om EU:s anslutning till konventionen, efter att Europaparlamentet tidigare i maj lämnat sitt godkännande för beslutet.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...