Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Rådsrekommendation om ökad forskningssäkerhet

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-kommissionens förslag till rådets rekommendation om ökad forskningssäkerhet.

Ladda ner:

Den 24 januari 2024 presenterade EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation för att hantera risker i forskningssamarbeten, särskilt med länder utanför EU. I förslaget betonas vikten av kunskapssäkerhet och etik, samtidigt som akademisk frihet och öppen vetenskap upprätthålls. Förslaget innehåller principer för ansvarsfull internationalisering och åtgärder som kan vidtas på unions-, statlig och institutionell nivå för att stärka forskningssäkerheten.

Regeringen välkomnar åtgärder för stärkt forskningssäkerhet. Internationellt forskningssamarbete är i många fall avgörande för excellent forskning och innovation även i en alltmer osäker och polariserad värld med geopolitiska utmaningar där öppenhet och samarbete riskerar att utnyttjas av främmande makt. Därför anser regeringen att Sverige och EU bör sträva efter enhetliga rekommendationer samt relevanta riktlinjer och stödstrukturer på rätt nivå.

Förslaget till rekommendation är omfattande och för att den ska kunna implementeras inom nio månader efter antagande är det önskvärt att åtgärder är samordnade från den europeiska nivån till individnivån. Implementeringen av rekommendationen bör inte leda till ökad administrativ börda för aktörerna och beakta forskarperspektivet. Definitionen av forskningssäkerhet bör tydligt inkludera ansvarsfull internationalisering, med fokus på riskbedömning, etik och akademisk frihet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...