Hoppa till huvudinnehåll

Stort engagemang när Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel

Publicerad

Den 9 april samlade energi- och näringsminister Ebba Busch och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell ledande aktörer inom Team Sweden till högnivåmöte för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel – och stärka Sveriges position i världen. Regeringen bjöd in för att berätta om det pågående arbetet, och föra dialog om den gemensamma vägen framåt.

 • Gruppbild inomhus med Busch och Forssell i förgrunden.

  Energi- och näringsminister Ebba Busch och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell tillsammans med ledande aktörer inom Team Sweden.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

 • Forssell och Busch pratar framför publik

  Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

 • Sjöstedt pratar framför publiken

  Madeleine Sjöstedt, generaldirektör, Svenska institutet berättade om Sverigebilden i utlandet och hur den påverkar Sverige och svenska företag.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

 • Jacke pratar i en mikrofon

  Tempo, tempo, tempo - det var Jan-Olof Jackes, vd Svenskt näringsliv, medskick till regeringen i det fortsatta arbetet framåt.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

 • Publikbild från sidan

  Runt hundrafemtio deltagare närvarade på mötet och bidrog med frågeställningar och medskick till regeringens fortsatta arbete.

  Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

Syftet med mötet var att kraftsamla aktörer inom näringsliv, myndigheter och akademi kring genomförandet av strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft, och arbetet med Sverigebilden i utlandet. Närmare hundrafemtio deltagare närvarade och bidrog med frågeställningar och medskick till regeringens fortsatta arbete. 

– Ett starkt och konkurrenskraftigt Sverige stärker vår välfärd och trygghet. Vi har därför lyssnat in er om vad Sverige behöver för att ge svenska företag bästa tänkbara förutsättningar för att växa, utvecklas och skaffa sig framskjutna positioner på morgondagens globala marknader. Nu växlar vi upp för att tillsammans framgångsrikt nå våra mål, säger energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch.

Arbetet med att genomföra strategin är i full gång

Genomförandet av strategin är redan i gång. Bland annat har ett Team Sweden Ukraina bildats med en handelssekreterare och flera medarbetare på plats i Kiev. En särskild främjandesatsning på tillväxtekonomierna i Asien har lanserats och reformagendan för biståndet är antagen. Ett myndighetsuppdrag har givits för att underlätta talangattraktion och arbetet med regelförenklingar för företag pågår. Många genomförandedirektiv har också konkretiserats i riktlinjebrevet till Business Sweden, till exempel att Business Sweden stärker sin närvaro i låg- och medelinkomstländer.

– Regeringen har samlats runt en ambitiös strategi. Inte minst för att stärka synergierna mellan utvecklingssamarbetet, främjandet och handelspolitiken. För att lyckas måste Sverige kraftsamla. Tillsammans med näringsliv, myndigheter, regioner och lärosäten ska vi ta vara på möjligheterna i den gröna och digitala omställning som pågår över hela världen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Sverigebilden är en prioriterad del av arbetet

Sverigebilden är en prioriterad del av arbetet för att stärka Sveriges konkurrenskraft och få genomslag för svenska intressen, vilket återspeglas i utrikeshandelsstrategin. Under mötet presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Svenska institutet att inrätta och samordna en Team Sweden-grupp vars uppgift är att öka kännedomen om och skapa ett faktabaserat och positivt intresse och förtroende för Sverige i utlandet. 

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, berättade om på vilket sätt Sverigebilden påverkar svenska företag annorlunda än tidigare. För även om Sverigebilden är stark och trögrörlig, och på många sätt bra, finns det utmaningar med aktörer som medvetet sprider desinformation. 

– Vi ser fram emot att arbeta i teamet som ska stärka Sveriges ställning i utlandet. Ju fler aktörer som sprider en faktabaserad och positiv information om Sverige och om svenska lösningar, desto starkare blir genomslaget för Sverige i världen. Vi är därför angelägna om att nu på olika sätt ta del av den expertis och kunskap som finns samlad hos näringslivet och akademin, säger Madeleine Sjöstedt.

– Den betydelse som svenska företag har och har haft för att sätta Sverige på kartan och bygga relationer med andra länder går inte att överskatta. Det är vi gemensamt – stat, näringsliv, civilsamhälle - som äger berättelsen om Sverige. Här behöver vi kliva fram, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Stort engagemang och dialog om vägen framåt

Energin under mötet var hög och inspelen från deltagarna många. Jan-Olof Jacke, VD på Svenskt näringsliv var en av deltagarna med medskick till politiken:

– Det är mycket viktigt och glädjande att regeringen har tagit ett helhetsgrepp. För att lyckas i genomförandet krävs tydlig kommunikation. Det behöver vara glasklart vem som gör vad, vem man kontaktar, och att det upprättas en löpande dialog med näringslivet. Därtill behövs tre saker jag gillar - tempo, tempo och tempo. 

– Att strategin är bra är för att vi som är här idag har gjort jobbet tillsammans. Styrkan är det breda ägarskapet, inte minst nu i genomförandet, där alla statsråd och varje departement, näringsliv, myndigheter och akademin har en viktig roll att spela. Nu börjar det riktiga arbetet och 2024 kommer bli ett förändringens år. För det här ska inte bli någon hyllvärmare, strategin ska få genomslag, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Näringsminister Ebba Busch understryker:

– Politiken kan inte skapa jobben. Staten ska vara mer lösningsorienterad och hands-on, mer av en accelerator. Jag säger som Jan-Olof Jacke - tempo, tempo och tempo.

Om utrikeshandelsstrategin

Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft (utrikeshandelsstrategin) presenterades den 1 december 2023. Utöver sedvanliga mål om export och investeringar innehåller den viktiga delmål om innovationer, forskning och utveckling, kompetensförsörjning, grön och digital omställning, Sverigebilden, nya finansieringslösningar och synergier mellan utvecklingssamarbetet, främjandet och handelspolitiken. Ta del av strategin:

Om Team Sweden

Team Sweden är ett nätverk av myndigheter och företag som jobbar tillsammans för att främja svensk export och investeringar i Sverige. Nätverket är organiserat i arbetsgrupper för olika sektorer, regioner och länder. Team Sweden är även ett arbetssätt på utlandsmyndigheterna som syftar till att hjälpa svenska bolag få tillgång till alla stödmekanismer de har tillgång till samt rådgivning via Business Sweden.

Laddar...