Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen kraftsamlar för Sverigebilden

Publicerad

Regeringen kommer att ge Svenska institutet i uppdrag att inrätta och samordna en Team Sweden-grupp vars uppgift är att skapa ett positivt intresse och förtroende för Sverige i utlandet. Detta presenteras i dag den 9 april på ett högnivåmöte för dialog och presentation av arbetet med Sveriges strategi för utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft (utrikeshandelsstrategin) med ledande aktörer inom Team Sweden. Värdar för mötet var vice statsminister och näringsminister Ebba Busch och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

– Det nya uppdraget till Svenska institutet utgör en central del i regeringens modernisering av Sverigebildsarbetet. För mig är det viktigt att mobilisera fler, inte minst det svenska näringslivet, i arbetet med att stärka Sverigebilden utomlands, stärka svensk konkurrenskraft och öka motståndskraften i utlandet mot desinformation om Sverige, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

– Desinformationskampanjer ska inte få stå i vägen för investeringar i Sverige. Jag är glad att regeringen ska besluta om att mota felaktiga och negativa bilder av vårt land med positiva och hoppfulla budskap. Sverige är ett ledande innovativt land som löser globala utmaningar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverigebilden är en prioriterad del av arbetet för att stärka Sveriges konkurrenskraft och få genomslag för svenska intressen, vilket återspeglas i utrikeshandelsstrategin. Arbetet i Team Sweden-gruppen ska ske i nära dialog med berörda myndigheter, lärosäten, organisationer och representanter för det svenska näringslivet.

Till grund för arbetet ska Svenska institutet i samråd med Team Sweden-gruppen ta fram en strategi för kommunikation om Sverige i utlandet som ska kunna användas av en bred krets av aktörer. Gruppen ersätter delar av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), som läggs ned. Beslutet fattas av regeringen på torsdag.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Team Sweden

Team Sweden är ett arbetssätt och ett samarbete mellan myndigheter och andra aktörer inom framför allt export- och investeringsfrämjandet som syftar till att stärka samordningen och effektivisera arbetet utifrån varje organisations kompetens och resurser. Det finns Team Sweden-arbetsgrupper för olika sektorer, regioner och länder.

Om utrikeshandelsstrategin

Läs om Sveriges strategi för utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft (utrikeshandelsstrategin):

Laddar...