Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Tomas Utsi

Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel

Regeringen arbetar för ett starkt och konkurrenskraftigt Sverige som stärker vår välfärd och trygghet. Med Sveriges utrikeshandelsstrategi "Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft" tas ett nytt och samlat helhetsgrepp för att skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska företag att växa, utvecklas och skaffa sig framskjutna positioner på morgondagens globala marknader. Arbetet inbegriper alla departement och berörda myndigheter – för Sveriges position i världen ska stärkas.

Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel

  • Ett starkt och konkurrenskraftigt Sverige stärker vår välfärd och trygghet

    Collage med Kristersson, Busch, Forssell och Persson
    Ulf Kristersson, statsminister, Ebba Busch, energi- och närings­minister, Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandels­minister och Mats Persson, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    I en internationell kontext av ökade geopolitiska spänningar och en hårdnande konkurrens ställs ökade krav på såväl svenska företag och aktörer inom näringslivet som på politiken. För att stärka Sverige position i världen måste Sverige kraftsamla. Vi ska ta tillvara på de stora affärsmöjligheter som skapas av den gröna och digitala omställningen globalt. Därför stärker vi synergierna mellan utvecklingssamarbetet, främjandet och handelspolitiken.

    Utrikeshandelsstrategin är verktygslådan som styr arbetet. Styrkan är det breda ägarskapet som inbegriper alla departement och berörda myndigheter. Strategin innehåller tre övergripande mål och drygt sjuttio konkreta delmål och aktiviteter. Målen ska vara uppnådda 2030 och en första utvärdering ska göras 2026.

Delmål och åtgärder

Utrikeshandelsstrategin tar ett samlat grepp om många faktorer som krävs för att stärka Sveriges och svenska företags konkurrenskraft, investeringar och export. Utöver mål om export och investeringar innehåller den viktiga delmål om innovationer, forskning och utveckling, kompetensförsörjning, grön och digital omställning, Sverigebilden, nya finansieringslösningar och synergier mellan utvecklingssamarbetet, främjandet och handelspolitiken. Läs mer i strategin:

Dialog om strategin

Har du frågor eller medskick till genomförandet av strategin – hör av dig via mejl:

Övergripande mål i strategin

Foto: Simon Paulin/Sharing Sweden

Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras

"En dynamisk miljö för forskning och ett effektivt innovationsstödssystem är centrala förutsättningar för Sveriges och svenska företags konkurrenskraft."

Foto: Heart Aerospace

Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader

"Ett framgångsrikt näringslivsfrämjande kräver ett målinriktat stöd från aktörer som ingår i Team Sweden-samarbetet."

Foto: Getty Images

Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas

"Möjligheterna för ökade synergier mellan utvecklingssamarbetet, främjandet och handelspolitiken är särskilt goda inom den gröna och digitala omställningen."

Innehåll om Sverige kraftsamlar för ökad konkurrenskraft

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 51 träffar.

Laddar...