Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av promemoriorna En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till framtida villkor för analog och digital kommersiell radio och En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till avgiftsmodell för analog kommersiell radio Diarienummer: Ku2024/00728

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemoriorna En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till framtida villkor för analog och
digital kommersiell radio och En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till avgiftsmodell för analog kommersiell radio.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissen avser Mediemyndighetens förslag till förändrat tillståndsförfarande för analog kommersiell radio inklusive införande av ansökningsavgift i rapporten En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till framtida villkor för analog och digital kommersiell radio (avsnitt 2–6.5.2 och 8) och förslag till införande av sändningsavgifter för tillstånd att sända analog kommersiell radio, inklusive förslag på tillkommande bestämmelser, i  Regeringskansliets kompletterande promemoria En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet – förslag till avgiftsmodell för analog kommersiell radio.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 11 oktober  2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...