Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att inkomma med underlag för en nationell strategi inom kvantområdet Diarienummer: U2024/01451

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att inkomma med underlag på hur en nationell strategi inom kvantområdet för perioden 2025–2030 kan utformas.

Ladda ner:

Underlaget ska innehålla strategiska mål och initiativ för en potentiell svensk kvantstrategi med utgångspunkt i forskning, utbildning, innovation, kommersialisering och forskningsinfrastruktur i syfte att utvärdera förutsättningar för ökad samordning och att accelerera svenska insatser.

Vetenskapsrådet ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter och förslag från Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra relevanta myndigheter och aktörer.

Vetenskapsrådet ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Vetenskapsrådet ska senast den 7 oktober 2024 skriftligen redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Redovisningen av uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Laddar...