Hoppa till huvudinnehåll

Medier i statens budget

Medier omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt delar av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
11:1 Sändningar av TV Finland
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
11:4 Statens medieråd
11:5 Stöd till taltidningar
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
8:1 Mediestöd
8:2 Myndigheten för press, radio och tv

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...