Hoppa till huvudinnehåll

Budgetförslag per budgetår

Här kan du ladda ner propositioner och skrivelser om statens budget som lämnats till riksdagen sedan år 2000.

Budgetår 2025

2024 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen den 15 april 2024)

Budgetår 2024

Vårändringsbudget för 2024 (till riksdagen den 15 april 2024)

Budgetpropositionen för 2024 (till riksdagen den 20 september 2023)

2023 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen den 17 april 2023)

Extra ändringsbudgetar 2024

Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina (till riksdagen den 30 maj 2024)

Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB (till riksdagen den 11 april 2024)

Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina (till riksdagen den 22 februari 2024)

Budgetåret 2023

Höständringsbudget för 2023 (till riksdagen den 20 september 2023)

Vårändringsbudget för 2023 (till riksdagen den 17 april 2023)

Budgetpropositionen för 2023 (till riksdagen 8 november 2022)

2022 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen den 19 april 2022)

Extra ändringsbudgetar 2023

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina (till riksdagen den 6 oktober 2023)

Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina (till riksdagen den 16 mars 2023)

Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter (till riksdagen den 9 februari 2023)

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser (till riksdagen den 26 januari 2023)

Budgetåret 2022

Höständringsbudget för 2022 (till riksdagen 8 november 2022)

Budgetpropositionen för 2022 (till riksdagen 20 september 2021)

Årsredovisning för staten 2022 (till riksdagen 17 april 2023)

Vårändringsbudget för 2022 (till riksdagen den 19 april 2022)

2021 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 15 april 2021)

Extra ändringsbudgetar 2022

Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk (till riksdagen den 17 juni 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina (till riksdagen den 17 juni 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB (till riksdagen den 7 juni 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina (till riksdagen den 2 juni 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk (till riksdagen den 2 juni 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser (till riksdagen den 2 juni 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser (till riksdagen den 13 april 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser (till riksdagen den 25 mars 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina (till riksdagen den 14 mars 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser (till riksdagen den 3 februari 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Fler åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (till riksdagen den 20 januari 2022)

Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen den 18 januari 2022)

Budgetåret 2021

Höständringsbudget för 2021 (till riksdagen 20 september 2021)

Budgetpropositionen för 2021 (till riksdagen 21 september 2020)

Årsredovisning för staten 2021 (till riksdagen 19 april 2022)

2020 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 15 april 2020)

Vårändringsbudget för 2021 (till riksdagen 15 april 2021)

Extra ändringsbudgetar 2021

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen den 10 juni 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 (till riksdagen den 25 maj 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 6 april 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset (till riksdagen 10 mars 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 26 januari 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 19 januari 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen (till riksdagen 12 januari 2021)

Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 12 januari 2021)

Budgetåret 2020

Höständringsbudget för 2020 (till riksdagen 21 september 2020)

Budgetpropositionen för 2020 (till riksdagen 18 september 2019)

Vårändringsbudget för 2020 (till riksdagen 15 april 2020)

Årsredovisning för staten 2020 (till riksdagen 15 april 2021)

2019 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 10 april 2019)

Extra ändringsbudgetar 2020

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper (till riksdagen 3 november 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall (till riksdagen 3 november 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset (till riksdagen 10 september 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 15 juni 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 10 juni 2020) 

Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 20 maj 2020) 

Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 14 maj 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 1 april 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (till riksdagen 30 mars 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
(till riksdagen 26 mars 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset (till riksdagen 19 mars 2020)

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset (till riksdagen 17 mars 2020)

Budgetåret 2019

Budgetpropositionen för 2019 (till riksdagen 15 november 2018)

Höständringsbudget för 2019  (till riksdagen 18 september 2019)

2018 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 16 april 2018)

Årsredovisning för staten 2019 (till riksdagen 15 april 2020)

Vårändringsbudget för 2019 (till riksdagen 10 april 2019)

Extra ändringsbudgetar 2019

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (till riksdagen 14 mars 2019)

Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (till riksdagen 7 februari 2019)

Budgetåret 2018

Höständringsbudget för 2018 (till riksdagen 15 november 2018)

Budgetpropositionen för 2018 (till riksdagen 20 september 2017)

2017 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 18 april 2017)

Vårändringsbudget för 2018 (till riksdagen 16 april 2018)

Årsredovisning för staten 2018  (till riksdagen 15 april 2019)

Extra ändringsbudgetar 2018

Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (till riksdagen 20 september 2018)

Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (till riksdagen 19 april 2018)

Budgetåret 2017

Årsredovisning för staten 2017 (till riksdagen 16 april 2018)

Höständringsbudget för 2017 (till riksdagen 20 september 2017)

Vårändringsbudget för 2017 (till riksdagen 18 april 2017)

Extra ändringsbudget för 2017 ( till riksdagen 26 oktober 2017)

Budgetpropositionen för 2017 (till riksdagen 20 september 2016)

2016 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 13 april 2016)

Budgetåret 2016

Årsredovisning för staten 2016 (till riksdagen 18 april 2017)

Höständringsbudget 2016 (till riksdagen 20 september 2016)

Vårändringsbudget för 2016 (till riksdagen 13 april 2016)

Extra ändringsbudget för 2016 (till riksdagen 22 mars 2016)

Budgetpropositionen för 2016 (till riksdagen 21 september 2015)

2015 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 15 april 2015)

Budgetåret 2015

Årsredovisning för staten 2015 (till riksdagen 13 april 2016)

Extra ändringsbudget för 2015 (till riksdagen 12 november 2015)

Höständringsbudget 2015 (till riksdagen 21 september 2015)

Vårändringsbudget för 2015 (till riksdagen 15 april 2015)

Budgetpropositionen för 2015 (till riksdagen 23 oktober 2014)

2014 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen 9 april 2014)

Budgetåret 2014

Årsredovisning för staten 2014 (till riksdagen 15 april 2015)

Höständringsbudget för 2014 (till riksdagen 23 oktober 2014)

Vårändringsbudget för 2014 (till riksdagen 9 april 2014)

Budgetpropositionen för 2014 (till riksdagen 18 september 2013)

2013 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen )

Budgetåret 2013

Årsredovisning för staten 2013 (till riksdagen )

Höständringsbudget för 2013 (till riksdagen )

Vårändringsbudget för 2013 (till riksdagen )

Budgetpropositionen för 2013 (till riksdagen 20 september 2012)

2012 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen )

Budgetåret 2012

Årsredovisning för staten 2012 (till riksdagen )

Höständringsbudget för 2012 (till riksdagen )

Vårändringsbudget för 2012 (till riksdagen )

Budgetpropositionen för 2012 (till riksdagen 20 september 2011)

2011 års ekonomiska vårproposition (till riksdagen )

Budgetåret 2011

Årsredovisning för staten 2011

Höständringsbudget för 2011

Vårändringsbudget för 2011

Budgetpropositionen för 2011

2010 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2010

Årsredovisning för staten 2010

Hösttilläggsbudget för 2010

Vårtilläggsbudget för 2010

Budgetpropositionen för 2010

2009 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2009

Årsredovisning för staten 2009

Hösttilläggsbudget för 2009

Vårtilläggsbudget för 2009

Budgetpropositionen för 2009

2008 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2008

Årsredovisning för staten 2008

2008 års tilläggsbudgetproposition

Budgetpropositionen för 2008

2007 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2007

Årsredovisning för staten 2007

Budgetpropositionen för 2007

2006 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2006

Årsredovisning för staten 2006

Budgetpropositionen för 2006

2005 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2005

Årsredovisning för staten 2005

Budgetpropositionen för 2005

2004 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2004

Årsredovisning för staten 2004

Budgetpropositionen för 2004

2003 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2003

Årsredovisning för staten 2003

Budgetpropositionen för 2003

2002 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2002

Årsredovisning för staten 2002

Budgetpropositionen för 2002

2001 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2001

Årsredovisning för staten 2001

Budgetpropositionen för 2001

2000 års ekonomiska vårproposition

Budgetåret 2000

Årsredovisning för staten 2000

Budgetpropositionen för 2000

1999 års ekonomiska vårproposition

Statens budget

Läs mer om statens budget, olika budgetförslag och budgetprocessen.

Olika propositioner om statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen.

Ekonomisk vårproposition:
Den ekonomiska vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, en bedömning av ekonomins utveckling, en redovisning av vilka utmaningar som politiken står inför samt uppföljningar av regeringens politik. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll utgör därmed ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.

Budgetproposition:
I budgetpropositionen som lämnas på hösten redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter samt sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli. Budgetpropositionen innehåller också en finansplan där regeringens finanspolitik beskrivs.

Ändringsbudget:
Regeringen kan också lämna förslag till ändringar i statens budget under ett pågående budgetår. Dessa förslag samlas i så kallade ändringsbudgetar. De lämnas på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) samt på hösten i samband med budgetpropositionen (höständringsbudget). Vid speciella omständigheter kan regeringen lämna ytterligare förslag till ändringar i budgeten som då brukar kallas extra ändringsbudget.

Äldre budgetförslag

Äldre förslag och beslut finns på riksdagens hemsida.

Laddar...