Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Rapport från ett skeende Om bostäders betydelse för klimatomställning och återindustrialisering

Publicerad

Utredare Peter Larssons slutrapport för uppdraget att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län.

Ladda ner:

Utredaren fick i juni 2023 i uppdrag att främja koordinering av statliga insatser som verkar möjliggörande för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i Norrbottens och Västerbottens län, i den samhällsomvandling som sker med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner. 

Laddar...