Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

En framtid för alm och ask – förädling, forskning och finansiering

Publicerad

Betänkande av Utredningen om Skogsträdsförädling för ökad motståndskraft

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Skogsträdsförädling för ökad motståndskraft

    En särskild utredare ska identifiera inhemska skogsträd där förädling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för långsiktigt bevarande samt, om utredaren bedömer det ändamålsenligt, föreslå hur förädlingsverksamhet ska hanteras, exempelvis i form av ett förädlingsprogram.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...