Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk SOU 2023:74

Publicerad

Fiske- och vattenbruksutredningens delbetänkande Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 att uppdra åt en särskild utredare att göra en översyn av regelverket på fiskeområdet i syfte att få till stånd en sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik och att anpassa regelverket till de nya unionsbestämmelserna om fiskerikontroll.

I uppdraget ingick även att se över hur bestämmelserna om vattenbruk kan förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk.

Utredningen lämnar förslag inom flera områden, med avsikten att förslagen ska ses som en helhet som sammantaget kan bidra till att uppfylla de olika syftena med utredningens uppdrag.

Laddar...