Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld SOU 2024:21

Publicerad

Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck överlämnar sitt delbetänkande Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld, SOU 2024:21.

Ladda ner:

Den 3 augusti 2023 beslutade regeringen utredningens direktiv. Av
direktiven framgår att utredningen i ett delbetänkande ska:

 • analysera och bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt
  delmål som handlar om att förebygga och bekämpa
  hedersrelaterat våld och förtryck och, oavsett ställningstagande i
  sak, lämna förslag på hur ett sådant jämställdhetspolitiskt delmål
  kan formuleras,
 • analysera och lämna förslag på en ny och mer inkluderande målformuleringför det nuvarande delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där det beaktas att mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor utgör merparten av det könsrelaterade våldet, och där samtidigt minst följande områden omfattas: mäns våld mot kvinnor i nära relationer, kvinnors våld mot män i nära relationer, våld i samkönade relationer och andra hbtqi-relationer, sexuellt våld och utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och
 • identifiera behov av följdändringar i författningar som en följd av nya delmål.

 

Laddar...