Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning föreslår ny och mer inkluderande målformulering

Publicerad

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg har tagit emot ett delbetänkande från Utredningen om en stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck (A 2023:04). Utredningen har lämnat förslag om att hedersrelaterat våld och förtryck bör ingå i en ny och mer inkluderande formulering av det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet, som gäller mäns våld mot kvinnor.

- För regeringen är jämställdhet en prioriterad fråga. Att stoppa det hedersrelaterade våldet och förtrycket kräver breda och långsiktiga insatser. Utredningen har ett viktigt syfte i att föreslå hur arbetet mot våldet kan få ökat fokus i jämställdhetsarbetet och i samhället. Jag ser fram emot att sätta mig in i delbetänkandet, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

I augusti 2023 fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning för en stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren fick i uppdrag att i ett delbetänkande lämna förslag om en ny målformulering för det nuvarande jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och även bedöma om det bör införas ett särskilt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren fick också i uppdrag att ta fram förslag till en eller två långsiktiga strategier på området för att utveckla och stärka arbetet. Uppdraget delredovisades den 7 mars 2024 och ska slutredovisas den 28 februari 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...