Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar

Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud SOU 2024:10

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet.

Ladda ner:

Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet har i de delar som redovisas i detta delbetänkande haft i uppdrag att se över reglerna om preskription av beslut om avvisning och utvisning – i delbetänkandet kallat avlägsnandebeslut – och återreseförbud som inte meddelas av allmän domstol.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...