Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten Dir. 2022:91

Publicerad

En särskild utredare ska se över delar av regel­verket kopplat till åter­vändande och föreslå åtgärder i syfte att stärka åter­vändande­verk­sam­heten för den som har ett verk­ställ­bart beslut om avvis­ning eller utvisning.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • ta ställning till om det ska införas en möjlighet att med hjälp av tvång testa en person för covid-19 och allmän­farliga eller sam­hälls­farliga sjukdomar för att kunna verkställa ett avlägs­nande­beslut,
  • ta ställning till om Polis­myndig­heten och Säker­hets­polisen behöver ytterligare befogen­heter i arbetet med verk­ställighet,
  • ta ställning till om preskrip­tions­tiden för avlägs­nande­beslut ska förlängas,
  • ta ställning till om Migra­tions­verket ska kunna lagra och söka på biometri i fler fall än i dag, och
  • lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...