Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Framtidens dataskydd Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden SOU 2023:100

Publicerad

Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Skatteverkets, Tull-verkets och Kronofogdemyndighetens registerförfattningar i syfte att skapa ändamålsenliga regler som är anpassade efter dagens behov. Reglerna bör vara flexibla och anpassade efter såväl den tekniska utvecklingen som den EU-rättsliga dataskyddsregleringen. I uppdraget har även ingått att överväga om det finns utrymme för minskad detaljreglering jämfört med i dag liksom att göra en översyn av register-författningarnas struktur och terminologi.

En annan del av utredningens uppdrag har bestått i att se över förutsätt-ningarna för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten att använda dataanalyser och urval som verktyg för en effektivare kontrollverksamhet.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidens dataskydd

    Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...