Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag SOU 2024:24

Publicerad

Utredningens uppdrag har bestått i att undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd, motsvarande det som finns i bidragsbrottslagen (2007:612) för ekonomiska förmåner och stöd till enskilda personer, kan införas även för statliga stöd till företag och andra juridiska personer.

Ladda ner:

Uppdraget har vidare innefattat att överväga om lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen bör utvidgas. Utredningens syfte har varit att stärka skyddet för de statliga stödsystemen genom effektiva och ändamålsenliga bestämmelser för att motverka och lagföra brott riktade mot dessa system.

Utredningens uppdrag har sammanfattningsvis varit att:

  • kartlägga och analysera statliga stöd till företag och andra juridiska personer, 
  • identifiera vilka stöd som har behov av ett särskilt straffrättsligt skydd, samt föreslå hur ett sådant straffrättsligt skydd bör utformas, och 
  • utreda om underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen bör utökas, och t.ex. omfatta felaktiga utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer, och i så fall föreslå hur en sådan underrättelseskyldighet bör utformas.

I betänkandet föreslås bland annat att det ska införas en ny straffrättslig reglering som omfattar statliga företagsstöd. Vidare föreslår utredningen att det ska införas en ny lag om underrättelseskyldighet när det gäller statliga företagsstöd.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...