Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland SOU 2023:8

Publicerad

Idag överlämnade Delegationen mot arbetslivskriminalitet, A 2021:04, sitt delbetänkande, Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland, SOU 2023:8.

Ladda ner:

Delegationen mot arbetslivskriminalitet har i uppdrag att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja
samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Delegationen redovisar i detta delbetänkande arbetet med följande uppdrag:

 • att uppskatta omfattningen av arbetslivskriminaliteten i Sverige,
 • att ur ett samhällsövergripande perspektiv verka samlande och stödjande
  i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet
  och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan,
 • att samla och sprida goda exempel på framgångsrika insatser och
  arbetssätt för att förebygga, upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet
  och vid behov föreslå åtgärder för att sådant arbete
  ska kunna underlättas eller få ökad spridning,
 • att undersöka och dra lärdom av framgångsrika arbetssätt och insatser,
  såväl vad gäller gränsöverskridande som nationellt arbete,
  mot arbetslivskriminalitet från andra länder inom EU och EES
  samt på nordisk-baltisk nivå och EU-nivå och vid behov föreslå
  åtgärder för att framgångsrika arbetssätt och insatser ska kunna
  tillämpas i Sverige.

De tre sistnämnda punkterna ska redovisas årligen med start 2023.
Delegationen har för denna delredovisning valt att fortsätta arbetet
med att undersöka och dra lärdom av framgångsrika arbetssätt från
andra länder med att särskilt fokusera på arbetet mot arbetslivskriminalitet
i Danmark och Finland.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...