Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetslivskriminalitet En definition, en inledande bedömning av omfattningen, lärdomar från Norge SOU 2022:36

Publicerad

Delegationen mot arbetslivskriminalitet har i uppdrag att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Ladda ner:

I detta delbetänkande redovisar delegationen uppdragen att göra en inledande bedömning av arbetslivskriminalitetens omfattning och att undersöka och dra lärdom av arbetet mot arbetslivskriminalitet i Norge. Delegationen inkluderar även slutsatserna från promemorian om definitionen av arbetslivskriminalitet i detta delbetänkande.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...