Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Delredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030 M2022/00527

Publicerad

Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställningen.

Ladda ner:

I delredovisningen lämnas följande rekommendationer och förslag:

 1. Tydligare ledarskap och styrning av det nationella arbetet
  • Reformera regeringens arbetssätt för att hantera stora samhällsutmaningar
  • Stärkt styrning av agenda 2030-arbetet
  • Behov av fortsatt arbete efter mars 2024
  • Nationell medborgarpanel och breddad dialog med kommuner
 2. Anpassa de ekonomiska ramverken
  • Bredare översyn av det finanspolitiska ramverket
  • Översyn av skattesystemet
 3. Säkerställ finansiering av data för hållbar utveckling

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En nationell samordnare för Agenda 2030

  En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Slutredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030

  En särskild utredare har haft i uppdrag att fungera som nationell samordnare och stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Utredningen tillsattes i februari 2020 och slutredovisades den 31 mars 2024.

 • Organisera för hållbar utveckling

  Arbetet med omställningen till hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 fortsätter även efter att den nationella samordnaren för Agenda 2030:s uppdrag upphör i mars 2024. I syfte att öka takten i omställningen lämnas i detta betänkande förslag om en organisationsstruktur som bygger såväl på att stärka redan existerande strukturer som att bygga upp funktioner som i dag saknas.

 • Delredovisning av den nationella samordnaren för Agenda 2030

  Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställningen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...