Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett avgörande steg mot svenskt deltagande i Eppo

Publicerad

Regeringen har beslutat att anmäla Sveriges avsikt att delta i Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) till ministerrådet och EU-kommissionen. Ett svenskt deltagande i Eppo innebär bättre möjligheter att utreda, lagföra och väcka talan mot ekonomisk brottslighet i EU.

– För att sätta stopp för den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Vi måste göra det i Sverige, men också på EU-nivå. Ett svenskt deltagande i Eppo innebär bättre förutsättningar och stärkt samarbete med andra länder för att strypa den kriminella ekonomin och återta brottsvinster både på EU-nivå och i Sverige. Med detta beslut tar vi det sista formella steget från svensk sida för att gå med i samarbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Eppo är en EU-myndighet med uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det kan exempelvis handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Även vissa gränsöverskridande skattebrott omfattas av Eppos behörighet.

Riksdagen antog den 29 maj regeringens förslag om en ny lag om Eppo och andra lagändringar. Lagändringarna krävs för att uppfylla de krav som ställs för ett svensk deltagande i Eppo och träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. Regeringen gav den 14 mars ett uppdrag till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten att vidta de förberedande åtgärder som krävs för att underlätta den svenska anslutningen till Eppo.

Regeringen har beslutat att anmäla Sveriges avsikt att delta i Eppo till ministerrådet och EU-kommissionen. EU-kommissionen ska sedan bekräfta Sveriges deltagande inom fyra månader. Eppo kan sedan förväntas starta sin verksamhet i Sverige innan årets slut.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...