Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla en svensk uppkoppling till EU-gemensamma IT-systemet e-Codex

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att utveckla en svensk uppkoppling till ett nytt EU-gemensamt IT-system. Systemet, som kallas e-Codex, ska bidra till ett effektivare rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna. Dessutom ska systemet göra det lättare för enskilda och företag att kommunicera med myndigheter i andra EU-länder.

I dag sker gränsöverskridande kommunikation mellan myndigheter i medlemsstaterna oftast via traditionell post, e-post eller fax. Genom e-Codex-systemet kan kommunikationen i stället skickas digitalt direkt mellan myndigheterna i medlemsstaterna. Det kan till exempel handla om att en svensk åklagare behöver kontakta en myndighet i ett annat EU-land för att få hjälp med att hämta in bevisning eller att Försäkringskassan ska kunna kommunicera i ärenden om underhållsbidrag när föräldrarna bor i olika länder.

Regeringen har nu gett Försäkringskassan i uppdrag att inrätta, drifta och förvalta en gemensam uppkoppling för svenska aktörer till e-Codex-systemet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...