Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU

Publicerad

Justitiedepartementet har remitterat en promemoria med förslag på hur svensk rätt ska anpassas till ett nytt EU-direktiv om informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU. Förslagen kommer att stärka det internationella brottsbekämpande samarbetet och förbättra möjligheterna att förebygga, upptäcka och utreda brott.

– När brottsligheten är gränsöverskridande måste även brottsbekämpningen vara det. Under det svenska EU-ordförandeskapet var kampen mot den organiserade brottsligheten en huvudprioritering, och det handlade inte minst om brottsbekämpningens tillgång till information. Förslagen i promemorian kommer att stärka det internationella brottsbekämpande samarbetet och effektivisera den svenska brottsbekämpningen, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Det gränsöverskridande samarbetet mellan de brotts­bekämpande myndigheterna inom EU har förbättrats under de senaste åren, men det finns fortfarande vissa praktiska och rättsliga hinder. För att säkerställa att brottsbekämpande myndigheter kan förebygga, upptäcka och utreda brott mer effektivt antogs under 2023 ett nytt direktiv om informationsutbyte. Direktivet möjliggör för brottsbekämpande myndigheter inom EU att dela relevant information med varandra på ett mer effektivt sätt. 

Informationsutbytet ska enligt direktivet ske mellan nationella kontaktpunkter eller behöriga brottsbekämpande myndigheter. Därför föreslås i promemorian att Polismyndigheten pekas ut som nationell kontaktpunkt för Sveriges räkning. Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kust­bevakningen och Skatteverket pekas ut som behöriga brotts­bekämpande myndigheter att delta i informationsutbytet. Ett antal bestämmelser föreslås i syfte att reglera hur informationsutbytet mellan kontaktpunkter och myndigheter i de olika medlemsstaterna närmare ska gå till.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 12 december 2024, samtidigt som direktivet ska börja tillämpas.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...